HALVDAG  /  HELDAG:

Rymdfärder och Solsystemet

-Rymden i skolan HT 2022

  
 

”Big Bang och Universums utveckling” är en egen halvdagskurs och ingår inte i utbildningarna nedan. Kursen behandlar Big Bang-teorin och universums utveckling. Om du möter funderingar som ”Var slutar rymden?”, ”Vad är ett svart hål?” eller kanske ”Vad är mörk materia?” är denna utbildning något för dig. Upplägg: +Vad ser vi på himlen, +Bakgrund: gravitation, +Metoder och stjärnor, +Galaxer

Utbildningen arrangeras så snart det finns ett lämpligt antal intresserade. Är du och dina kollegor intresserade, gör en intresseanmälan på kontakt@rymdkunskap.se  Vi återkopplar sedan med information om plats, tidpunkt och hur du kan göra anmälan.
 

 

HALVDAGSKURS, 3h

Det finns 48 olika kurstillfällen att välja i hela landet och några online, se platser längre ned. Utbildningen har en deltagaravgift på 896 kr + moms/ deltagare, (846 kr + moms för online). Anmälan sker på Biljettbolaget, mot faktura eller med kort. Länk för att anmäla till HALVDAG:

https://www.biljettbolaget.se/tema/rymdfarder-och-solsystemet-rymden-i-skolan-2022/
 

Innehållet handlar om rymdfärder och grundläggande astronomi och rymdfysik. Innehåll;

- Planeter, dvärgplaneter, asteroider, kometer och meteoriter.
- Hur det ser ut på de himlakroppar som människan/maskiner har besökt?
- Rörelser/banor, proportioner och avstånd mm.
- Grundläggande rymdfysik, t.ex. varför upplever man tyngdlöshet i omloppsbana?
- Vad är kosmisk strålning? Risker och hot i och från rymden.
- Vilka miljöproblem orsakar rymdindustrin?
- Hur fungerar det att leva och jobba i rymden? Hur påverkas människokroppen?
- Vad händer kring rymdresor nu och de kommande åren?
- Vanlig funderingar hos elever: t.ex. finns liv i rymden och om man verkligen
  har landat på månen?
- Vi avslutar med lektionstips/aktiviteter kring rymden, för olika åldrar (mer finns 
  kursmaterialet).

LOKAL MEDDELAS ANMÄLDA SENAST EN VECKA INNAN VIA E-POST

Sista anmälningsdag är 7 dagar innan aktuellt datum för respektive utbildning. Ligger anmälningsfunktionen öppen på Biljettbolaget för en viss utbildning, efter sista anmälningsdag, finns platser kvar och det går bra att göra anmälan.

Bild med kursplatser och tider:

 

Vi ordnar mackor, kaffe och the. Finns kosthänsyn för oss att beakta, vänligen meddela oss via e-post. Utbildningsmaterialet för halvdagsutbildningen är ett kompendium i PDF-format, för egen utskrift, på 50-sidor bestående av tre delar: Solsystemet, Rymdfart och Rymden i klassrummet, (mer information om detta  längst ned på sidan).

 

HELDAGSKURS

Det finns 8 olika kurstillfällen att välja på, se nedan. Utbildningen har en deltagaravgift på 1792 kr + moms/ deltagare, (1692 kr + moms för online). Anmälan sker på Biljettbolaget, mot faktura eller med kort. Länk för att anmäla till HELDAG:

https://www.biljettbolaget.se/tema/rymdfarder-och-solsystemet-rymden-i-skolan-ht-2022-heldag/


Program:

08.55-09.00

Välkomna till HELDAG "Rymdfärder och Solsystemet -Rymden i skolan HT 2022".

09.00-11.00

Grundläggande om Solsystemet

* Solsystemet i Vintergatan, det interstellära mediet, solvinden och heliopausen
* Hur bildades solsystemet?
(Här finns en avgränsning, stjärnbildning och stjärnors utveckling behandlas inte här per se, däremot i kursen ”Big Bang och Universums utveckling”)
* Hur definieras olika objekt, t.ex. när är en planet en planet?
* Vilka mått på avstånd och tid använder vi när? Vad är skillnaden på soldygn och stjärndygn?
* Vilka är planeternas tydligaste karakteristika? Utforskning i historisk och i modern tid.
* Vi kollar landningsplatser: månen, Mars, Venus, Titan, kometen 67P, asteroiden Ryugu
* Övrigt: Planet X, Exoplaneter, "Fri" planet, Oorts kometmoln, mm.
 

11.00-12.00

Rymdkapplöpningen till månen -50 år sedan sista astronauterna lämnade månen i år

Rymdkapplöpningen som ledde till månlandningarna sätts i kalla krigetssammanhang. Vad händer när Sovjetunionen tar ledningen i rymdkapplöpningen med Sputnik, Laika och Gagarin? Varför lyckades USA och inte Sovjetunionen. Hur gick månlandningarna till och varför har människan inte varit på månen sedan december 1972? Kring månlandningarna finns några av världens främsta konspirationsteorier, vad vi idag skulle kalla "fake story".

12.00-13.00

Lunch

13.00-15.00

Rymdfärder: att resa och leva i rymden samt framtida rymdresor

* Hur kan astronauter på ISS uppleva sig vara tyngdlösa trots jordens gravitation?
* Hur fungerar rymdraketer och omloppsbanor?
* Vilka miljöproblem orsakar rymdindustrin och hur allvarligt problem är rymdskrot?
* Vad händer med människokroppen och hur lever och bor man i rymden?
* Kosmisk strålning, solstormar och andra faror.
* Vilka är dagens och morgondagens aktörer och vilka är deras ambitioner?
* Rymdstationer, tidigare, nuvarande och kommande.
* Mot månen och mars de kommande åren, hur ska det ske?

15.00-15.15

Kaffe

15.15-16.00

Att undervisa om rymden och rymdfärder

* Resurser och lektionstips i kursmaterialet gås övergripande igenom
* Vi tittar närmare på 10 bra lektionstips/övningar.
* Diskussion och avslutning

LOKAL MEDDELAS ANMÄLDA SENAST EN VECKA INNAN VIA E-POST

Sista anmälningsdag är 7 dagar innan aktuellt datum för respektive utbildning. Ligger anmälningsfunktionen öppen på Biljettbolaget för en viss utbildning, efter sista anmälningsdag, finns platser kvar och det går bra att göra anmälan.

  v.32 Tis 9 aug Uppsala, kl. 09-16  
  v.32 Ons 10 aug Stockholm, kl. 09-16  
  v.32 Tor 11 aug Göteborg, kl. 09-16  
           
  v.33 Mån 15aug Online, kl. 09-16  
           
  v.36 Mån 5 sep Malmö, kl. 09-16  
  v.36 Tis 6 sep Norrköping, kl. 09-16  
  v.36 Ons 7 sep Örebro, kl. 09-16  
  v.36 Tor 8 sep Jönköping, kl. 09-16  


Lunch och eftermiddagsfika ingår för heldagsutbildning på plats. Finns kosthänsyn för oss att beakta, vänligen meddela oss via e-post.

Utbildningsmaterialet för heldagskursen är ett kompendium inbundet i tryck, på cirka 50-sidor bestående av tre delar. SOLSYSTEMET: Rymden” och rymdväder, Solsystemets tillkomst och Grundläggande fakta om solen, planeterna, månar och andra objekt. RYMDFART: Raketens princip och enkel rymdfysik, Solsystemet utforskas och landning på himlakroppar, Rymdkapplöpningen till månen, Att resa och leva i rymden samt Framtida rymdresor. RYMDEN I KLASSRUMMET Lektionstips och Länkar till externa pedagogiska resurser på nätet.

Onlinedeltagare får sitt kursmaterialet via post.

 

Välkomna med anmälan!