HALVDAG (3h):

Rymden och Rymdfärder

-Rymden i skolan HT 2022

  

Nu i november startar ett nytt kapitel i mänsklighetens utforskning
av universum när den första månraketen i Artemis-programmet
lyfter och Space X mars-raket, Starship (som för övrigt kommer
användas av NASA som månlandare), för första gången når om-
loppsbana. En rymdstation, Gateway, byggs snart i omloppsbana
kring månen för att just fungera som en port till månen och Mars.

En bemannad marsresa tar över två år att genomföra. Vad innebär
vistelse under mycket lång tid i rymden för astronauterna, när
jorden och Mars befinner sig på varsin sida om solen?

När man här på jorden simulerat en resa till Mars har det visat sig
att den lämpliga resenären inte alls är den man trodde (typ en
tidigare stridspilot), utan något annat. Och fysiologiskt sett borde
bara kvinnor få resa men oavsett vilka som åker kommer människo-
kroppen påverkas, och utsättas för risker (t.ex. kosmisk strålning).
Under 60 år har vi lärt oss en hel del om att leva i rymden, t.ex. att
återvinna vatten och atmosfär), en resa med en del olyckor och ett
och annat rymdmyteri.

Med anledning av detta erbjuder vi under november denna fort-
bildning, oavsett för vilka åldrar man undervisar. Vi tror på att lyfta
DINA kunskaper och du avgör sedan vad du vill ta med till eleverna.

FÖRELÄSNING 3h
- "Rymden" ökar elevernas intresse för naturvetenskap och teknik
- Vad/var/hur är rymden? Avstånd och proportioner.
- Hur går en raketuppskjutning till
- Tyngdlöshet och omloppsbanor
- Leva rymden -mat, hygien, sömn, hälsa, risker mm.
- Aktuella och framtida bemannade rymdprogram.
- Att resa till månen och Mars, vad är det man vill undersöka?
- Nuvarande och framtida rymdstationer
- Rymddräkter och "rymdpromenader"
- Genomgång av utbildningsmaterialet
- mm.

KURSMATERIAL
- Föreläsningsbilder
- Kompendium om 50 sidor i pdf-format
   o beskrivning av alla planeter
   o lite om bemannade fymdfärder
   o 180 länkar till nyttigheter om rymden att ta till klassrummet.
   o diverse lektionstips från tidigare deltagare

Vi ordnar mackor, kaffe och the. Finns kosthänsyn för oss att
beakta, vänligen meddela oss via e-post.

LOKAL MEDDELAS ANMÄLDA SENAST EN VECKA INNAN VIA
E-POST

Sista anmälningsdag är 1 vecka innan aktuellt datum för respektive
utbildning. Är antalet anmälda för få för att arrangera en utbildningen
på plats försöker vi arrangera den online istället, om det är så
kommer besked om detta senast 1 vecka innan. Ligger anmälnings-
funktionen öppen här på Biljettbolaget för en viss utbildning, efter
sista anmälningsdag, finns platser kvar och det går bra att göra
anmälan.

Deltagaravgift är 896 kr + moms

Länk för att göra anmälan:
https://www.biljettbolaget.se/tema/rymdfarder-och-solsyste
met-rymden-i-skolan-2022/


 

Välkomna med anmälan!

 

Rymdkunskap började 2013 som ett projekt tillsammans med
(och då finansierat av) statliga Rymdstyrelsen. Därefter fortsatte
projektet på ”egna ben”, hittills har nära 10.000 pedagoger deltagit.