.

BIG BANG OCH UNIVERSUM

   
 
"Big Bang och Universum" behandlar Big Bang-teorin och Universums utveckling. Om du möter funderingar som ”Var slutar rymden?”, ”Vad är ett svart hål?” eller kanske ”Vad är mörk materia?” är denna fortbildning något för dig. Kursen är helt fristående från tidigare utbildningar.

Enligt Big Bang teorin tog Universums utveckling sin början för ungefär 13,8 miljarder år sedan, då rymden började expandera. Universum var då extremt tätt och varmt, och hela det observerbara universum var koncentrerat i en punkt. Rum, tid och materia uppkom alla vid Big Bang. Den snabba expansionen har resulterat i vårt nuvarande kalla och glesa universum, men det finns kvar värmevågor från Big Bang som vi kan mäta.

Upplägg:

  • Vad ser vi på himlen
  • Bakgrund: gravitation
  • Metoder och stjärnor
  • Galaxer och galaxhopar
  • Big Bang-teorins hörnpelare
  • Det vi inte ser
  • Sammanfattning

FÖRELÄSARE: Magnus Näslund: Universitetslektor och Bitr. studierektor på Institutionen för Astronomi på Stockholms Universitet.

Alla deltagare får vid utbildningstillfället en länk till föreläsningsbilderna.

 
 
Datum Ort Tid
21/11-18 Västerås kl.16.20-20.00
22/11-18 Örebro kl.16.20-20.00
28/11-18 Eskilstuna kl.16.20-20.00
29/11-18 Stockholm kl.16.20-20.00
6/12-18 Stockholm kl.09.00-12.30
     
     
  Mål:
Ge grundläggande insikt i
* Big Bang-teorin,
* Universums beskaffenhet i stort,
* metoder att få kunskap/data


Målgrupp:

Pedagoger i gr.sk/gymn. För enkel nivå om huvudämnet är fysik på gymn. (kanske också högstadiet)

Program:
16.20-17.00

Mingel, servering av matigare macka/kaffe
17.00-18.25
FÖRELÄSNING 1
18.25-18.40
Bensträckare
18.40-20.00
FÖRELÄSNING 2

Anmälan och villkor:
Klicka på länken och välj i menyn "Anmälan och villkor", LÄNK.

Anmälan senast 5 arbetsdagar före aktuell utbildning!

Deltagaravgift:

596 kr + moms/ pers. som faktureras. I avgiften ingår föreläsning, föreläsningsbilder samt kaffe+macka.

Arrangör, info:
LÄNK

Skriv ut / spara inbjudan.