GENOMFÖRDA UTBILDNINGAR
 

Mellan 2013 och våren 2018 genomfördes en och samma utbildning (förutom "STEG2"). Från hösten 2018 har RYMDKUNSKAP nytt aktuellt och spännande tema varje år.

Urval av föreläsare

Urban Eriksson:
Universitetslektor
i fysik med inrikt-
ning astronomid-
idaktik, forskare
och lärare inom
fysik och astro-
nomi på Högsk-
olan Kristianstad,
Lunds Universitet

Magnus Näslund:
Universitetslektor
och Bitr. studie-
rektor på Institu-
tionen för Astro-
nomi på Stock-
holms Universitet
Christer Fugles-
ang
: astronaut,
professor på KTH
mm. Huvudföre-
läsare på Rymd-
kunskaps största
evenemang (Sö-
dertälje 2013).
Joachim Wieg-
ert
: Astronom,
disputerat från
Chalmers TH/On-
sala rymdobser-
vatorium. Skriver
på Populär Astro-
nomi.
Ulf Berggren:
Driver Rymdkun-
skap.se som sta-
rtats tillsammans
med Rymdstyrel-
sen. Tidigare
projektledare och
lärare, undervisar
Lunds Universitet

2020

15/1 Östersund
21/1 Stockholm
22/1 Eskilstuna
2/3 Oskarsham
3/3 Norrköping
3/3 Linköping

2019

7/2 Hudiksvall
14/2 Helsingborg
18/2 Lidköping
23/5 Halmstad
23/5 Lund

26/8 Karlstad
26/8 Örebro
27/8 Västerås
2/9 Kristianstad
3/9 Karlskrona
10/9 Halmstad
17/9 Jönköping
18/9 Göteborg
19/9 Borås
4/10 Kalmar
9/10 Stockholm
14/10 Lund
15/10 Värnamo
16/10 Ystad
17/10 Växjö
22/10 Kungsbacka
24/10 Karlstad
30/10 Malmö
20/11 Uppsala
21/11 Trollhättan

2018

Luleå, Skellefteå, Norrköping och Östersund.

STEG 2 Magnus Näslund; Uppsala, Stockholm och Norrköping.
STEG 2 Joachim Wiegert; Göteborg
STEG 2 Urban Eriksson; Malmö

2017

Visby, Göteborg, .Kungsbacka, Västerås, Stockholm, Sundbyberg,Eskilstuna, Jönköping, Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skara, Karlstad, Örebro, Uppsala, Malmö, Stockholm, Göteborg, Falun, Stockholm och Falkenberg.

2016

Karlskrona, Hässleholm, Växjö, Trollhättan, Karlstad, Örebro, Skövde,  Norrköping, Stockholm, Stockholm, Linköping, Stockholm, Kristianstad, Ystad, Malmö, Kalmar, Halmstad, Helsingborg, Lund och Uppsala.

2015

Uddevalla, Varberg, Jönköping, Malmö, Borås och Göteborg.

2013

(Detta året tillsammans med statliga Rymdstyrelsen och andra samarbetspartners, som t.ex. Universeum, Teknikens hus, Kreativum, Visualiseringscenter C mm.)

Karlshamn, Göteborg, Södertälje (vid detta fortbildningstillfälle deltog Christer Fuglesang), extratillfälle Göteborg, Luleå, Uppsala, Norrköping, Halmstad och Malmö.