ANMÄLAN OCH VILLKOR

 

Anmälan

Anmälan görs via biljettbolaget, man viljer där om betalning ska ske via kort eller om det ska faktureras.

Ange om det finns några förbehåll rörande kost, t.ex. allergi, genom e-post till kontakt[at]rymdkunskap.se (ersätt [at] med @).

Vi kan endast ta emot anmälan om den anmälde accepterar att vi för administrativa ändamål (så som fakturering och utbildningens organiserande) lagrar uppgifterna i anmälan, i enlighet med
GDPR.  (SE MER OM GDPR LÄNGRE NED).

"Sista anmälningsdag" är cirka en vecka innan utbildningsdagen. Deltagarplats bekräftas som senast på ”sista anmälningsdag”.

Deltagarplatserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer in, vi kan inte garantera plats. Lokal/adress meddelas cirka 7-10 dagar före utbildningen.

Villkor

Vid sista anmälningsdag skickar vi ut en bekräftelse och ytterligare information via e-post, förutsatt att utbildningen genomförs.

Är man anmäld vid sista anmälningsdag (och inte har avanmält sig innan), faktureras deltagaravgiften oavsett om man deltar eller ej. VI har inga möjligheter att beakta sjukdom eller andra förhinder då vår organisation är liten, däremot kan man gärna överlåta sin plats till en kollega/annan om man meddelar oss detta med ett mail.

Normalt sett har gjord anmälan kunnat avbokas fritt av biljettbeställaren fram till sista anmälningsdag. I och med pandemin kan anmälningsläget ibland vara lågt och för att kunna genomföra utbildning har vi under pandemin ett tillfälligt villkor, t.o.m. 30/10-2021, att gjord anmälan inte är avbokningsbar men biljettbeställaren/deltagarna kan delta vid onlineföreläsning med Zoom om man t.ex. fått förhinder vid ordinarie tillfälle. Detta tillfälle gäller inte för de som beställer biljetter som privatpersoner, de kan avboka enligt ordinarie villkor.

Om för få har anmält sig kommer vi senast vid sista anmälningsdag meddela om vi behöver ställa in utbildningen på den aktuella orten, vi arrangerr sannolikt en online utbilding vid motsvarande tillfälle, så även här gäller temporärt villkor att anmälan gäller.

Vi förbehåller oss rätten att flytta en, vid sista anmälningsdag bekräftad utbildningsdag,  till ett annat datum om något oväntat dyker upp som gör att utbildningen inte går att  genomföra som planerat, t.ex. sjukdom, naturkatastrofer etc.

Det ankommer på den som anmäler sig att meddela en korrekt faktureringsadress. Om en uppgiven faktureringsadress visar sig vara felaktig, t.ex. att den går till skolan istället för till kommunens centrala fakturahantering, är det anmälaren själv som får se till att den skickade fakturan kommer rätt. Vi kan skicka en helt ny faktura (med nytt faktureringsdatum) till annan adress, mot en administrativ kostnad om 64 kr + moms.

GDPR

Vi använder inte cookies när du besöker vår hemsida, vi lagrar därför inga uppgifter rörande besök på vår hemsida.

Vi behöver behandla personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning för att kunna leverera och administrera utbildningen. Beatnic Förlag KB är personuppgiftsansvarig. De uppgifter vi behöver är underlag för fakturering, uppgifter som gör att en fakturamottagare kan verifiera att en faktura ska betalas och vi behöver också kunna kommunicera med dig och skicka information till dig. De uppgifter du anger vid anmälan är förutom faktureringsadress vilken enhet/arbetsplats du kommer ifrån, ditt namn, din e-postadress och ibland också mobiltelefonnummer (används om nödvändig information måste ut under den aktuella utbildningsdagen). Efter genomförd utbildning finns fakturan kvar i bokföring och deltagaruppgifter i en arkiverad deltagarlista.

Vi samlar aldrig in personnummer. Om du inte har bett att få en faktura hem till dig, samlar vi inte in din privata adress. Du har rätt att få dina uppgifter anonymisterade om det inte hindrar oss från att leverera det du beställt och att bokföra enligt gällande lagstiftning. Det som avgör hur länge dina uppgifter sparas styrs  av bokföringslagen, vi måste spara verifikat i 10 år. Därefter makuleras alla uppgifter. Du har rätt att kostnadsfritt få ta del av vilka uppgifter som behandlats om dig, skicka i så fall en underskriver begäran till oss per post.

Dina uppgifter är i säkert förvar, endast behörig personal har tillgång till aktuell datormiljö, antivirusprogram och lösenordsskydd skyddar filer.