.

SOLSYSTEMET 101

 
 
Vi satt ihop en utbildning för dig som undervisar om rymden upp till åk 6 med aktuella baskunskaper utifrån läroplanen. Utbildningen består av 5 delar;

1. Historiska och nutida världsbilder och kortfattat om Big Bang (vill du lära dig mer om Big Bang och universums utveckling rekommenderar vi vår utbildning med samma namn, se vår hemsida).

2. Historiska och nutida upptäckter (t.ex. Copernicus, Galileo Kepler och Hubble).

3. Om himlakropparna och solsystemets skapelse samt perspektiv på stora tidsomfång (t.ex. 13,8 miljarder år sedan Big Bang) och stora avstånd (t.ex. mellan planeterna och begreppet ljusår).

4. Himlakropparnas rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser och hur sol-och månförmörkelser uppstår samt hur vi förklarar dag/natt, år och årstider.

5. Människan i rymden och användningen av robotar och satelliter.
..
..

                                    VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!
..
..
..
En praktisk fortsättningskurs om stjärnbilder och stjärnhimlens utseende + studiebesök anordnas vid ett senare tillfälle. 
 

 
Datum Ort Tid
fre    23/11 Stockholm kl.08.30-12.00
mån 26/11 Stockholm kl.16.20-20.00
tor     6/12 Göteborg kl.16.20-20.00
     
     
     
  Mål:
Ge grundläggande insikt om uppdaterade eller nya kunskaper/upptäckter samt
genomgång (repetition) av relevanta ämneskunskaper för undervisning yngre åldrar.

Målgrupp:

Pedagoger för elever upp till och med år. 6.

Program:
16.20-17.00

Mingel, servering av matigare macka/kaffe

17.00-18.25
FÖRELÄSNING 1

18.25-18.40
Bensträckare

18.40-20.00
FÖRELÄSNING 2

Anmälan och villkor:
Klicka på länken och välj i menyn "Anmälan och villkor", LÄNK.

Anmälan senast 5 arbetsdagar före aktuell utbildning!

Deltagaravgift:

496 kr + moms/ pers. I avgiften ingår bra kursmaterial att ta hem till klassrummet och kaffe+macka

Arrangör, info:
LÄNK

Skriv ut / spara inbjudan.